Your address will show here +12 34 56 78

نیترات نقره

نیترات نقره یکی از استراتژیک ترین مواد اولیه تولید آینه با پوشش نقره میباشد.و همچنین در بسیاری از صنایع دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول توسط ایرالایت با حداکثر خلوص، تولید و به صنایع وابسته و مرتبط ارائه میگردد.